61 Lý Thái Tổ-TP.Pleiku-GiaLai

TỪ XA

Các lớp liên kết hệ Đại học Từ xa của Viện ĐH Mở Hà Nội & ĐH Mở TP Hồ Chí Minh tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Lai:
 • Các lớp ĐH hệ Từ xa của ĐH Mở TH Hồ Chí Minh
 • K2012 (K12)-Luật kinh tế (Viện ĐH Mở Hà Nội)
 • K2011 (An Khê)-Luật kinh tế (Viện ĐH Mở Hà Nội)
 • K2015 Krông Pa-Luật kinh tế (Viện ĐH Mở Hà Nội)
 • K2015 Kông chro-Luật kinh tế (Viện ĐH Mở Hà Nội)
 • K2010 (K10)-Luật kinh tế (Viện ĐH Mở Hà Nội) (đã ra trường)
 • K2009 (K9)-Luật kinh tế (Viện ĐH Mở Hà Nội) (đã ra trường)
 • K2008 (K8)-Luật kinh tế-Viện ĐH Mở Hà Nội (đã ra trường)
 • K2006 (K6)-Luật kinh tế-Viện ĐH Mở Hà Nội (đã ra trường)
 • K12B-Kế toán+Quản trị kinh doanh-Viện ĐH Mở Hà Nội (đã ra trường)
 • K14B-Kế toán (An Khê) (Viện ĐH Mở Hà Nội) (đã ra trường)
 • K2004 (Gia Lai)-Luật kinh tế-Viện ĐH Mở Hà Nội (đã ra trường)
 • K2004 (An Khê)-Luật kinh tế-Viện ĐH Mở Hà Nội (đã ra trường)
LIÊN HỆ
 • Nguyễn Anh Hòa
 • Mobile: 0905.338.678
 • Gmail: nguyenhoa.phy@gmail.com
 • Yahoo messenger: t.nguyenhoa@yahoo.com
 • Facebook: nguyenhoa.phy@gmail.com


Tag Cloud

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: